Bildarkiv

Media har rätt att fritt använda aktuella omslag eller porträtt i samband med artiklar, recensioner och i andra sammanhang där författare eller böcker nämns. Glöm ej namnge fotograf till bilden. Det finns fler bilder inklusive omslagsbilder på www.norstedts.se

Instruktion för att ladda hem högupplöst bild

These pictures by Anna Lena Ahlström are free to use in Sweden only. Publishers abroad can contact the author for further instructions.
The rights are not free for bookcovers in Sweden.

These pictures are free to use. Don´t forget to mention the photographers name in connection with printing. For other pictures visit www.norstedts.se